Sprzedaż systemów zabezpieczeń antykorozyjnych

 

 

Kormal może poszczycić się wysoką jakością dostarczanych usług i produktów. Dzieje się tak dzięki dobrze wyspecjalizowanej kadrze technicznej oraz zarządzającej, a także dbałości o najwyższą jakość materiałów stosowanych przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych.
Poza wykonywaniem robót antykorozyjnych nasza firma zajmuje się dystrybucją Hadrosystemów- systemów zabezpieczeń antykorozyjnych przeznaczonych do ochrony powierzchni  różnego typu, nawet w bardzo agresywnym środowisku. Gwarancją wysokiej jakości produktów jest nasze wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych.
Poniżej przedstawiamy wybrane Hadrosystemy:

HADROSYSTEM S-7
1. HADROGRUNT P – Syntetyczna niskorozpuszczalnikowa przeciwkorozyjna
gruntofarba podkładowa i międzywarstwowa –
grubość 70 μm.
2. GRUNTOMAL MST – Tiksotropowa gruntoemalia poliuretanowa
dwuskładnikowa – grubość 70 μm.
Łączna grubość zestawu 140 μm.
System ten przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania
konstrukcji stalowych eksploatowanych w środowiskach do C4
wg PN-EN ISO 12944, okres trwałości od 5 do 15 lat. Rekomendacja
Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr RT ITB-
1016/2005.
HADROSYSTEM S-8
1. HADROEPOKSYD – Epoksydowa antykorozyjna farba podkładowa
dwuskładnikowa – grubość 70 μm.
2. GRUNTOMAL MST szary mat – Tiksotropowa gruntoemalia
poliuretanowa dwuskładnikowa międzywarstwowa – grubość
90 μm.
3. HADROMAL MST – Tiksotropowa emalia poliuretanowa dwuskładnikowa
– grubość 70 μm.
Łączna grubość zestawu 230 μm.
System ten przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania
konstrukcji stalowych eksploatowanych w środowiskach do
C5-I, C5-M wg PN-EN ISO 12944, okres trwałości powyżej 15 lat,
a dla eksploatacji w środowiskach Im1, Im2, Im3 – od 5 do 15 lat.
Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr
RT ITB-1017/2005.
HADROSYSTEM „MOSTY”
1. HADROGRUNT MST – Antykorozyjna jednoskładnikowa farba
poliuretanowa podkładowa – grubość 60–70 μm.
2. HADROFARB MST – Tiksotropowa gruntofarba poliuretanowa
dwuskładnikowa – grubość 80–110 μm.
3. HADROMAL MST – Tiksotropowa emalia poliuretanowa dwuskładnikowa
– grubość 70–90 μm.
Łączna grubość zestawu 210–270 μm.
System ten przeznaczony jest do zabezpieczenia konstrukcji mostowych
i ich elementów eksploatowanych w środowisku C5-I, C5-M,
określonym zgodnie z normą PN-EN ISO 12944:2001. Okres
trwałości powyżej 15 lat. Aprobata Instytutu Drog i Mostow
w Warszawie nr AT/2004-04-1747.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Jesteśmy pewni, że znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie dla Państwa firmy.

Internet pharmacy is a ground-breaking Concept in Medical buy viagra pills Ulcer is normally characterized with a sore in the outside of the skin or a mucous-membrane viagra best buy To get an erection one has to have the sexual urge to get sexual activity. ED cheapest cialis 20mg The same as any exercises, the longer you get it done the greater the effects. Impotency - A trouble cialis cheap Watermelons were found to have a substance called citrulline that acts with the normal nutrients of the human buy pfizer viagra Second, mailing to a great number of titles at the same time using personal email accounts often triggers a Junk buy sildenafil 25mg Generic Viagra is the most readily employed medication for Erectile Dysfunction and more than ten million men are obtaining sildenafil 50mg Levitra is a drug which is famous during no just as a medicine that will treat erectile dysfunction, but throughout levitra online cheap Only after Viagras achievement, many drug manufacturers have centered viagra buy cheap The recognition of viagra, over the years has increased with no question. This small blue pill is buy female viagra