Sprzedaż systemów zabezpieczeń antykorozyjnych

 

 

Kormal może poszczycić się wysoką jakością dostarczanych usług i produktów. Dzieje się tak dzięki dobrze wyspecjalizowanej kadrze technicznej oraz zarządzającej, a także dbałości o najwyższą jakość materiałów stosowanych przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych.
Poza wykonywaniem robót antykorozyjnych nasza firma zajmuje się dystrybucją Hadrosystemów- systemów zabezpieczeń antykorozyjnych przeznaczonych do ochrony powierzchni  różnego typu, nawet w bardzo agresywnym środowisku. Gwarancją wysokiej jakości produktów jest nasze wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych.
Poniżej przedstawiamy wybrane Hadrosystemy:

HADROSYSTEM S-7
1. HADROGRUNT P – Syntetyczna niskorozpuszczalnikowa przeciwkorozyjna
gruntofarba podkładowa i międzywarstwowa –
grubość 70 μm.
2. GRUNTOMAL MST – Tiksotropowa gruntoemalia poliuretanowa
dwuskładnikowa – grubość 70 μm.
Łączna grubość zestawu 140 μm.
System ten przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania
konstrukcji stalowych eksploatowanych w środowiskach do C4
wg PN-EN ISO 12944, okres trwałości od 5 do 15 lat. Rekomendacja
Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr RT ITB-
1016/2005.
HADROSYSTEM S-8
1. HADROEPOKSYD – Epoksydowa antykorozyjna farba podkładowa
dwuskładnikowa – grubość 70 μm.
2. GRUNTOMAL MST szary mat – Tiksotropowa gruntoemalia
poliuretanowa dwuskładnikowa międzywarstwowa – grubość
90 μm.
3. HADROMAL MST – Tiksotropowa emalia poliuretanowa dwuskładnikowa
– grubość 70 μm.
Łączna grubość zestawu 230 μm.
System ten przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania
konstrukcji stalowych eksploatowanych w środowiskach do
C5-I, C5-M wg PN-EN ISO 12944, okres trwałości powyżej 15 lat,
a dla eksploatacji w środowiskach Im1, Im2, Im3 – od 5 do 15 lat.
Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej Nr
RT ITB-1017/2005.
HADROSYSTEM „MOSTY”
1. HADROGRUNT MST – Antykorozyjna jednoskładnikowa farba
poliuretanowa podkładowa – grubość 60–70 μm.
2. HADROFARB MST – Tiksotropowa gruntofarba poliuretanowa
dwuskładnikowa – grubość 80–110 μm.
3. HADROMAL MST – Tiksotropowa emalia poliuretanowa dwuskładnikowa
– grubość 70–90 μm.
Łączna grubość zestawu 210–270 μm.
System ten przeznaczony jest do zabezpieczenia konstrukcji mostowych
i ich elementów eksploatowanych w środowisku C5-I, C5-M,
określonym zgodnie z normą PN-EN ISO 12944:2001. Okres
trwałości powyżej 15 lat. Aprobata Instytutu Drog i Mostow
w Warszawie nr AT/2004-04-1747.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Jesteśmy pewni, że znajdziemy satysfakcjonujące rozwiązanie dla Państwa firmy.