Kvalitetssäkring

Att agera i enlighet med våra kunders behov och förväntningar – så kan man kortast beskriva vårt företags verksamhetsprinciper. Vi är medvetna att varje kunds tillfredställelse och belåtenhet är grunden för företagets beständiga framgång och för att företaget anses som trovärdig samarbetspartner.Mångårig erfarenhet inom planering och genomföring av entreprenader och antikorrosionsskyddsarbeten bidrar till att vi utför tjänster av hög kvalité. Att tillämpa nya lösningar, systematisk utvärdera och verifiera våra leverantörer, konfrontera kvalité på våra tjänster med kundens förväntningar samt att leverera i tid möjliggör att upptäcka potentiella orsaker till eventuella brister och fel och att eliminera dem i väldigt tidigt stadium.Vår kvalitetssäkring är en förpliktelse och uppdrag för huvudledningen så väl som för varje medlem i vårt team.En garanti på vår trovärdighet är ett fungerande Kvalitetssystem under ständigt utveckling och förbättring, vilket följer normen PN-EN ISO 9001:2009.