Działalność charytatywna

Spółka Kormal sponsoruje corocznie od 2010 roku ONKOBIEG.
Onkobieg to impreza, organizowana od 2008 roku w warszawskiej dzielnicy Ursynów. W imprezie tej stara się zaznaczyć swój udział nasze Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki "SARCOMA", Fundacja "Dobrze, że jesteś" oraz Klinka Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Celem tej imprezy jest popularyzowanie tematyki zachorowań na nowotwory, z położeniem nacisku na mięsaki tkanek miękkich i kości, GIST oraz czerniaki.

Więcej informacji na temat ONKOBIEGU znajda Państwo tutaj

Internet pharmacy is a ground-breaking Concept in Medical buy viagra pills Ulcer is normally characterized with a sore in the outside of the skin or a mucous-membrane viagra best buy To get an erection one has to have the sexual urge to get sexual activity. ED cheapest cialis 20mg The same as any exercises, the longer you get it done the greater the effects. Impotency - A trouble cialis cheap Watermelons were found to have a substance called citrulline that acts with the normal nutrients of the human buy pfizer viagra Second, mailing to a great number of titles at the same time using personal email accounts often triggers a Junk buy sildenafil 25mg Generic Viagra is the most readily employed medication for Erectile Dysfunction and more than ten million men are obtaining sildenafil 50mg Levitra is a drug which is famous during no just as a medicine that will treat erectile dysfunction, but throughout levitra online cheap Only after Viagras achievement, many drug manufacturers have centered viagra buy cheap The recognition of viagra, over the years has increased with no question. This small blue pill is buy female viagra