OM FÖRETAGET

Företaget Kormal har funnits på marknaden sedan maj 1989 och har redan från början ägnat sig åt byggbranschen, bland annat med specialinriktning mot antikorrosions- och isoleringsarbeten. Under de 20 åren av verksamhet har företaget samlat högkvalificerad ingenjörsteknisk och utförandepersonal.Under åren har företaget samarbetat med de största polska företagen: oljebolaget PKN ORLEN SA., Elverket BOT Elektrownia Bełchatów SA., kopparkompaniet KGHM Polska Miedź SA. Detta har resulterat i stor erfarenhet hos de anställda att arbeta med organisationer som använder sig av system för kvalitetssäkring, arbetsmiljö- och säkerhetshantering samt självklart miljöhantering.Sedan juli 2005 har företaget varit kvalitetscertifierat enligt PN-EN ISO 9001:2000.När det gäller antikorrosionsarbeten samarbetar företaget Kormal Sp. z o.o. direkt med producenter av rostskyddssystem. Tillsammans med producenternas teknologer löser vi även kundernas mest invecklade tekniska problem.Vi har fört byggverksamhet utomlands genom våra lokala kontor i Schwedt och Ingelheim i Tyskland sedan januari 1991 samt i Sverige och Danmark sedan maj 2005. Företaget har specialiserat sig inom allmän- och industribyggande (huvudsakligen till etapp: färdigbyggd fastighet exklusive inredning). Vi har arbetat hårt och vunnit våra krävande tyska, svenska och danska samarbetspartners uppskattning. Företagets ledning är högkvalificerad yrkesmässigt och har mångårig erfarenhet av projektgenomföring både inom- och utomlands. Tack vare nära aktivt samarbete med polska och utländska ekonomiska organisationer (t.ex. VdPD i Tyskland, Polsk-Svenska Handelskammaren i Gdańsk) samt samarbete med juridiska och ekonomiska rådgivningsföretag har företagets ledning all nödvändig information för att fatta rätta ekonomiska beslut.